021-86014395
contact@college.tsoa.ir . امروز ۲۹ /مهر /۱۳۹۸

ثبت نام در مدرسه

  • لطفا تاریخ تولد خود را وارد فرمایید.
  • شماره تلفن همرا را بدون 0 وارد کنید از این شماره تلفن برای ارسال اطلاعات شرکت در کلاس استفاده خواهد شد
  • انواع فایل های مجاز : jpg.
    لطفا عکس پرسنلی رنگی اسکن شده خود در ابعاد 3x4 را از این قسمت ارسال فرمایید.(حداکثر حجم فایل 1MB)
  • انواع فایل های مجاز : jpg.
    لطفا تصویر اسکن شده کارت ملی خود را ارسال فرمایید.(حداکثر حجم فایل 1MB)
  • لطفا این گزینه را برای تفکیک ربات از انسان انتخاب کنید.