نوعدوره آنلاین
تاریخخرداد ۱۷, ۱۳۹۸ - مرداد ۲۳, ۱۳۹۸
قیمت دوره 2900000 ریال
ثبت نامرزرو

درباره استاد

مشخصات دوره

توضیح دوره

عکاسی دیجیتال یک

مدت کلاس ۲۰ ساعت

شروع  تیر ۱۳۹۸

دو جلسه در هفته

(۱۰ جلسه دو ساعته)

پیدایش عکاسی از آغاز تا ظهور دوربین های دیجیتال،
آشنایی با ساختمان دوربین های دیجیتال،
عناصر پایه برای عکاسی با دوربین های دیجیتال

  • سرفصل محتوای جلسه اول: تاریخچه، پیدایش و سیر تحول عکاسی از آغاز تا ظهور دوربین های دیجیتال امروزی
  • سرفصل محتوای جلسه دوم: نکات مهم درباره خرید دوربین دیجیتال
  • سرفصل محتوای جلسه سوم و چهارم: آشنایی با ساختمان دوربین های SLR ، آغاز کار با دوربین، تنظیمات اولیه و عکسبرداری ساده
  • سرفصل محتوای جلسه پنجم: وضعیت های عکسبرداری کاملا خودکار و نیمه خودکار دوربین
  • سرفصل محتوای جلسه ششم: عناصر مهم دخیل در نورسنجی ( حساسیت )
  • سرفصل محتوای جلسه هفتم: عناصر مهم دخیل در نورسنجی ( شاتر )
  • سرفصل محتوای جلسه هشتم: عناصر مهم دخیل در نورسنجی ( دیافراگم )
  • سرفصل محتوای جلسه نهم و دهم: مکانیسم و وضعیت های نورسنجی در دوربین های دیجیتال/ تنظیم توازن سفیدی
  • سرفصل محتوای جلسه یازدهم: سیستم تنظیم وضوح و وضعیت های آن
  • سرفصل محتوای جلسه دوازدهم: رویکرد های عکاسی از سوژه متحرک و تشریح سیستم های لرزش گیر و عکاسی پی در پی